Wia van Dijk

Feest van de Geest

Ter gelegenheid van Feest van de geest, mei 2024
Een installatie voor de Hoeksteenkerk, Middelstum

Vijfenzestig kleurstrengen hoog opgehangen aan de trekstangen accentueren met hun fragiele en ritmische verticale lijnen de hoge binnenruimte van de Hoeksteenkerk in Middelstum. Deze subtiel in de ruimte aanwezige lijnen nodigen de bezoeker bij binnenkomst uit een blik rond te laten dwalen. Langzaam komen de kleurstrengen in beeld en wordt de nieuwsgierigheid gewekt naar hun schijnbare neerwaartse en opgaande kleuren die ruim een meter boven de grond eindigen. Ze zijn aanraakbaar, flexibel en ogen kwetsbaar.

De wisselende kleurreeksen lijken in eerste instantie willekeurig gekozen. In tegendeel; de 46 neerhangende, twaalf meterlange kleurstrengen laten de individueel gekozen kleuren van drieëntwintig ouderen uit Groningen én uit Brabant zien. Met het verzamelen van de kleurpaletten van de ouderen uit deze twee provincies toont de installatie in de kerk de verschillen en de overeenkomsten in beleving van hun herinnering in tijd. Iedere tien jaar van hun leven staat voor een kleur.

Lees meer...

Spelen met tijd – 28 sept

Boekpresentatie – De Tijdgids Joris Brenninkmeijer

Psycholoog|schrijver Douwe Draaisma geeft een lezing over tijd en geheugen – Joshua Vos, filmer belicht het fenomeen tempo – Han Hesselink muzikant, onderzoekt timing – Wia van Dijk beeldend kunstenaar legt de focus op tijdhorizon – Kees Faber dichter en fotograaf werkt met gelijktijdigheid vanuit en met poezie – Ronnie Zeemering, fotograaf laat tijdverloop beleven en ervaren.

Organisatie Mieke Voogd en Joris Brenninkmeijer – Bureau Begeleidingskunst

Lees meer...

Alumnus van het jaar

1 september uitreiking alumni award 2023

 

Sinds 2009 reikt de RUG jaarlijks de Alumnus van het Jaar prijs uit aan een bijzondere oud-student. De prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging voor een oud-student die een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan de maatschappij, wetenschap, sport of cultuur, een inspiratiebron is voor anderen en geldt als een belofte voor de toekomst.

Takudzwa Mutezo

Uit het juryrappoprt 2023:
Als milieujurist zet Taku Mutezo zich in voor natuurbehoud, strijdt tegen natuurcriminaliteit op internationaal niveau, levert bijdragen aan wetgeving, creëert wereldwijd bewustzijn over waarom de natuur zo belangrijk voor ons is, initieert vernieuwende projecten, én is duurzaam akkerbouwer met een eigen stadsboerderij.

‘Ik voel me geroepen te strijden voor hen die niet gehoord worden’

alumnusprijs RUG Groningen
Athena Noctua - alumni award - ontwerp wia van dijk
Lees meer...

De Pelster en De Es – het levensaderproject 6

augustus 2023

De Pelster en De Es – Groningen
In de buurt van mijn atelier in het stadscentrum van Groningen ligt wooncentrum De Pelster, een gemoedelijke kleinschalige woonomgeving voor ouderen. Na de Coronapandemie kan ik in de zomer van 2022 het levensaderproject bij De Pelster opstarten. Na een goed begin moet ik helaas het project in de herfst al weer afbreken. Park Zuiderhout een wooncentrum in Teteringen, Brabant bood mij de unieke gelegenheid om bij hun in het kader van AIR De Missie het levensaderproject uit te voeren. Een pracht kans wat betreft de uitbreiding naar het zuiden die ik niet kon en wilde laten liggen.

Terug in Groningen, pak ik in het voorjaar 2023 het gestaakte kleurproject bij De Pelster weer op. Mijn wens om op iedere locatie drieentwintig bewoners te betrekken bij het project, blijkt hier niet realiseerbaar. Leonie Heerema, mijn contactpersoon bij De Pelster heeft mij hiervoor bij de start gewaarschuwd, toen al verwees zij mij naar de nevenlocatie De Es, ook een Zinn locatie voor Woonzorg in Groningen. In tegenstelling tot de Pelster ligt De Es in een buitenwijk, Selwerd met veel groen en bomen rondom het gebouw. Het is een ruim, nieuw en modern woongemeenschap waar ouderen zelfstandig wonen met de mogelijkheid tot eenvoudige en intensieve zorg. In eerste instantie was het teleurstellend dat ik bij de Pelster niet de 23 gewenste gesprekken met bewoners haalde en dus ook niet mijn gewenste aantal kleurpaletten kon verzamelen. Maar Leonie brengt mij in contact met Thea van Tilborg, activiteiten begeleidster bij locatie De Es en dat is een goede stap geweest.

de samenwerking.
Bij De Es ondersteunt Thea van Tilborg het project op geweldige wijze. Zij organiseert een meeting en nodigt hiervoor selectief een groep bewoners uit. Zij kent de bewoners en voelt goed aan voor welke bewoner het interessant is om eventueel deel te nemen aan het project. Tijdens zo’n speciaal ingeplande koffiesessie vertel ik over mijn werk als beeldend kunstenaar, over het ontstaan van het levensaderproject, werkwijze en doel van het project. Met beeldmateriaal licht ik het één en ander toe. Deze kennismakingsvorm heeft een ontspannen karakter en geeft over en weer ruimte om vragen te stellen. Aan het einde van deze kennismaking kunnen bewoners zich opgeven voor een kleurgesprek en plannen we de afspraak, deze is altijd individueel.

Hier blijkt weer hoe belangrijk het is op welke wijze het project wordt aangeboden zodat bewoners meekrijgen dat het project ook intern ondersteund wordt.
de gekozen kleuren van een bijna 90 jarige bewoner - WZC De Pelster 2022
Lees meer...

Landgoed Anningahof – BEELDEN  2023  

20 mei t|m 29 oktober

 

Landgoed Anningahof heeft al sinds 2005 de status van N.S.W.landgoed. Het landgoed is ruim 5,5 hectare groot, er staan meer dan 200 soorten bomen en struiken die een klein arboretum vormen en er slingert een grote waterpartij door het park. Met name in de afgelopen jaren heeft het geheel zich dusdanig ontwikkeld dat het steeds meer bijdraagt aan het waardevolle landschap en de groene entree van het Vechtdal.

De basis hiervoor is waarschijnlijk al lang geleden gelegd. De enkele jaren geleden afgewaardeerde Hessenweg was vroeger een belangrijke handelsweg – een zandweg – en was met de Overijsselse Vecht als vaarroute van groot belang voor de verbindingen met Hanzesteden in Nederland en Duitsland. Enkele gebouwen van het huidige landgoed waren toen onderdeel van de vermaarde herberg “De Moespot”, vooral gebruikt bij verkopingen en verpachtingen.

De stad Zwolle profileert zich thans als een belangrijke Hanzestad, in brede zin. Er vinden dit jaar binnen het Hanzekader unieke evenementen plaats; zo ook in de omliggende Hanzesteden Ommen, Hardenberg, Coevorden, Deventer, Hasselt en Hattem. En Landgoed Anningahof draagt daar, met 86 kunstenaars die 117 beelden tonen in het park en 53 in de verschillende binnenruimten, aan bij met een grote meerwaarde op het culturele vlak.

Beeldenpark Landgoed Anningahof
We zijn er weer in geslaagd om een indrukwekkende tentoonstelling samen te stellen met veel verrassende werken van enthousiaste kunstenaars. Werken, klein en flink groot, die de zeggenschap en het vermogen hebben om bezoekers te raken, te treffen. Hoe en waarom, zeker niet alleen om te behagen. Wees welkom en geniet!

Deelnemende kunstenaars

Lees meer...

In Beeld – het maakproces centraal

5 okt 2022 – 5 mrt 2023

 

Hoe komt een kunstwerk tot stand
In deze tentoonstelling staat het maakproces van 18 kunstenaars centraal. Als bezoeker krijg je een beeld van de werkwijze van de kunstenaar. Een aantal kunstenaars werkt in de tentoonstellingsruimte en een aantal brengt tijdens de tentoonstellingsperiode nieuw werk in. Daarnaast zie je op video kunstenaars aan het werk in hun eigen atelier.

Een  terugblik – Eind september maakt de filmmaker Sjoerd Banga, in opdracht van het van CBK Emmen, opnames voor een korte film met de nadruk op het ambachtelijke werkproces. Mijn atelier staat op dat moment vol met gegoten betonelementen hiervan is het gietproces op film vastgelegd.

Bij de startfase van de tentoonstelling In Beeld toon ik i.v.m mijn toekomstige werkperiode in Brabant nog geen ruimtelijk werk maar laat ik twee schilderwerken zien. Uitgangspunt voor deze schilderwerken (5 kleuren z.t. 2021 en 2022) is een klein bestaand werk uit 2007 waar een vijftal kleuren elkaar in hoekige lijnen op het witte vlak ontmoeten. Het lijnenspel, wisselend in perspectief laat dichtheid, begrenzing en ruimte zien. Deze tegengestelde beleving nodigt me uit om op grotere formaten met dezelfde voorstelling en exact dezelfde kleuren, begrenzing en ruimte te onderzoeken.

Lees meer...

De ontmoeting

14 januari t/m 12 februari 2023

 

 

Op een betekenisvolle manier de ander ontmoeten. Dat is de rode draad in de projecten van Jenny Ymker, Yannick Verhoeven en Wia van Dijk, de kunstenaars die Park Zuiderhout in 2022 ontving. Waar Ymker bewoners een hoofdrol gaf in een fotoserie van beeldende verhalen, vroeg Van Dijk bewoners kleuren te kiezen op basis van hun gevoelens en herinneringen. Geïnspireerd door zijn ontmoetingen componeerde Verhoeven een nieuwe, rustgevende soundtrack. Zo bieden zij een inkijk met uiteenlopende perspectieven in de bijzondere wereld van Park Zuiderhout.

Het werk van Jenny Ymker, Yannick Verhoeven en Wia van Dijk is te zien in de tentoonstelling De ontmoeting. Een tentoonstelling van Park Zuiderhout en Stedelijk Museum Breda.

 

interactieve kunstproject AIR DE MISSIE Breda
Lees meer...

Air De Missie – Wooncentrum Park Zuiderhout – Teteringen

1 okt – 31 dec 2022

 

13 januari opening: De Ontmoeting – Chassé Breda.
Vrienden, familie, personeel, directie en ook bewoners die hebben meegewerkt aan één of meerdere projecten zijn aanwezig. Het boek AIR De Missie wordt gepresenteerd. De films gemaakt van de drie deelnemende kunstenaars en hun project maken de tentoonstelling compleet. Het proces, de contacten en de samenwerking met de bewoners zijn mooi in beeld gebracht. De feestelijke opening is voor mij tegelijk een mooie afsluiting van een waardevolle periode.

8 Januari  Terug op Park Zuiderhout voor het afronden, uitruimen van het atelier, afscheid nemen van bewoners en voorbereiden op de tentoonstelling De Ontmoeting in Chassé, Breda. De muurinstallatie, Het gordijn en het vloerbeeld, Kindertijd zal met de werken van de andere twee kunstenaars, Jenny Ymker en Yannick Verhoeven in Chassé, Breda gepresenteerd worden. De overige werken die hier zijn ontstaan gaan voor een deel naar de tentoonstelling In Beeld, CBK Emmen, De Fabriek daar werk ik verder aan de installatie en is daar te zien zijn tot begin maart.

Lees meer...

Tentoonstelling ZONDER TITEL

20 nov 2022 t|m 6 jan 2023

 

CAMPIS sluit het eerste jaar af met een (verkoop)tentoonstelling waar 25 kunstenaars worden gepresenteerd die in Assen of omgeving zijn geboren of wonen/werken in Drenthe. Tezamen vormen zij een representatieve afspiegeling van wat er op dit moment in de regio op het gebied van hedendaagse kunst gebeurt. Hun werk brengen we middels een (verkoop)tentoonstelling onder de aandacht van het publiek van CAMPIS van 20 november tot en met 6 januari.

kerkstraat 31 Assen – wo t|m zo 12.00 – 17.00 uur – www.campis.nl

foto Harry Cock
Lees meer...

Beeldendpark 2022 – Anningahof Zwolle

15 mei t|m 30 oktober 2022

 

Mijn bijdrage aan de zomeropstelling 2022 is het beeld Fading. De titel duidt op het loslaten en activeren van ons bewustzijn als denkende wezens; wat is, was en zal zijn. Het beeld bestaat uit twee op elkaar geplaatste elementen en begeeft zich op het gebied van de schilder- én de beeldhouwkunst.

‘Waar houdt een 2-dimensionaal werk op en begint een ruimtelijk werk? Ik construeer een ruimtelijk beeld vanuit de basiselementen vorm, lijn en kleur. Ingezoomd lijkt het schilderkunst. De complexiteit van de wereld vereenvoudig ik hier tot lijn en kleur. Gezamenlijk vormen zij een gelaagd netwerk; is dit ruimte? De beeldhouwkunst biedt mij antwoord: de massa laat hier anders dan zwaarte lichtheid zien.’   

Lees meer...

Slot Zeist

2022 – 2024

 

Slot Zeist dateert uit 1686 en is  ontworpen in het Hollands Classicisme. Deze stijl is ontleend aan de 16e eeuwse villa’s in de Veneto van de Italiaanse architect Andrea Palladio. De zijvleugels en de tuinen van het slot zijn het eerst aangelegd, rond een hoofdas die nog steeds de plattegrond van Zeist bepaalt.

Sinds 2015 is er een beeldenroute die slot Zeist verbindt met het Centrum. De uil als waarnemer maakt deel uit van de beeldenroute.

Deze uil met de blauwe ogen geplaatst op een ruim twee meter hoge metalen buis naast het wandelpad wordt omringd door monumentale bomen en het groen van Rododendrons. Uitkijkend over de vijver neemt hij de wandelaars in het voorbijgaan waar.

Sinds de 12 gouden uilen van Pallas Athena (2008 opdr. RUG tgv 400 jarig bestaan) keert de uil in diverse varianten – zittend, hangend of staand – regelmatig terug in mijn werk. De kop met de diepliggende oogkassen is drager van kleur. Hoogglans lak vangt het licht en accentueert de reflectie waardoor de blik van de ogen zich zowel naar binnen als naar buiten richt.

Slot Zeist, Zinzendorflaan 1 – 3703 CE – Zeist

de uil als waarnemer in de tuin rondom slot Zeist
Lees meer...

Alumnus van het Jaar 2022

5 september 2022

 

Uitreiking alumnus van het jaar award, de Athena Noctua.

Sinds 2009 reikt de RUG jaarlijks de Alumnus van het Jaar prijs uit aan een bijzondere oud-student. De prijs is zowel een uiting van waardering als van aanmoediging voor een oud-student die een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan de maatschappij, wetenschap, sport of cultuur, een inspiratiebron is voor anderen en geldt als een belofte voor de toekomst.

De prijs voor de Alumnus van het Jaar bestaat uit een speciaal hiervoor ontworpen beeld van beeldend kunstenaar Wia van Dijk. De ‘Athena Noctua’ is een puur en krachtig bronzen beeldje dat staat voor wijsheid, nieuwsgierigheid en fierheid. Elk jaar wordt het beeld gepersonaliseerd door de kleur van de ogen te veranderen die past bij de persoonlijkheid van de winnaar.

Lees meer...

De gekleurde brug – in de voetsporen van Jacobus Craandijk

Diepenheim 2017

 

"De

over kleur, het gevoelsleven en de tijd
De 88 pijlers met de klankkleuren van de menselijke ziel, de herinneringen en hun emoties, ook zij spiegelen evenals het landschap, grilligheid en harmonie. De ‘gekleurde brug’ met als subtitel ‘tussen licht en donker’ verwijst naar het verloop van de tijd, de opgang, bloei en verval met zijn lichtheid en donkerte. Zij vertellen over de onlosmakelijke verbondenheid tussen eenheid en verscheidenheid.

Mijn eerste ontmoeting met de brug over het Twentekanaal tussen Goor en Diepenheim tijdens de orienterende fietsroute, was een moment van verbazing. Fietsend vanuit de schaduwrijke bossen met de hoge bomen gaf deze plek een oase aan licht en ruimte waar ik puur gevoelsmatig tot werd aangetrokken. Wat was het precies dat deze plek, de brug over het water zich in mijn hoofd nestelde. Wat intrigeerde mij, was het de reikwijdte van de ruimte, het landschap, het water, de brug, de monumentaliteit, de repeterende pijlers of de voorbij razende auto’s. De brug en het water maakten immers geen deel uit van het oude landschap ten tijde van Craandijk.

Voor de overtuiging van de plek en mijn ideevorming zijn Craandijk [1834-1912] en Goethe [1749-1832] van invloed geweest, door hun overeenkomstige voorliefde voor de natuur. Craandijk’s beeldende beschrijvingen van zijn wandeltochten, zijn scherpe blik voor contrasten spreken tot mijn verbeelding en verhelderden ook mijn fascinatie voor de plek. Zijn reisbeschrijvingen brengen me  bij Goethe’s gedicht ‘Gesang der Geister über den Wassern’. In dit gedicht wordt de ziel van de mens vergeleken met het landschap. Hier ervaar ik een overeenkomst met de wijze hoe Craandijk verslag doet van plekken in het landschap die eveneens herinneren aan bloei en verval waarbij donker- en lichtheid, ruimte en intimiteit elkaar afwisselen.

pijlers als dragers
De Weldammerbrug [1932] over het Twentekanaal is een architectonisch bouwwerk van beton, met ritmische metalen pijlers die horizontaal en verticaal de ruimtelijkheid accentueren. De pijlers voortkomend uit de constructie van de brug zijn de dragers van het grondvlak. Deze pijlers worden de dragers van kleur. Speciaal verzamelde kleuren door de oudere mens gekozen overeenkomstig hun gevoelswereld gekoppeld aan hun jonge en oudere jaren. Zo vertellen de gekleurde pijlers van de brug over de emoties van mensen* over toen en nu, over vreugde en verdriet dat ook het mensenleven kleurt.

*verzamelde kleuren
In het voortraject, het verzamelen van de kleuren heb ik medewerking gehad van Wooncentrum de Stoevelaar in Goor. Met 23 bewoners, ouderen heb ik gesproken en met hen stapsgewijs terug in de tijd gegaan.

wia 2017

Lees meer...

Levensaderprojekt 2015 -heden

mei 2022

3 kleurpaletten WC Holdert Emmen

Kleurvariaties waarin de levendigheid en de emotie van de mens zich spiegelt

Mijn ogen eten kleur; Als ik in de file sta of op de snelweg een auto passeer betrap ik mij er regelmatig op dat ik de kleur van de auto naast me aan het analyseren ben. Denkbeeldig ben ik aan het mengen en probeer de opbouw van de kleur te achterhalen. Een auto met een onbestemde leverachtige kleur- of grijstint met een zweem van…… is een uitdaging. Het is niet alleen de samenstelling van een kleur die mij uitdaagt maar ook de ongrijpbaarheid van de eeuwenoude onderlinge werking van kleuren op elkaar. Naast het bevragen van de kleur heb ik een bijzondere fascinatie voor het brein; onze gedachtenwereld met herinneringen en emoties. Als kind verbaasde ik me al over ons hoofd, de plek van onze hersenen waar gedachten stromen en herinneringen worden opgeslagen en onze eigen wereld herbergt. Bij het ouder worden is deze verwondering niet verminderd, in tegendeel. In vroege werken zijn het beelden en installaties met titels als ‘opborrelende gedachten’, ‘7001 gedachten’, ‘de kleuren van mijn kamer’, ‘herinneringen’, ‘huis der gedachten’, en ‘in de tijd der tijden’, die hierover vertellen. In deze werken  gebruik ik de kleur als onderscheid om uitdrukking te geven aan de waarneming van emotie in tijd en ruimte.

Lees meer...

Boventonen

kleur als leidraad
Vol overgave omarmt Wia van Dijk kleur in haar werk. Geen twee of een paar, maar werkelijk álle kleuren zijn welkom. Uitgesproken kleuren als fluorroze, felgroen en paars geven haar palet reliëf. Vragend naar dat palet antwoordt de kunstenaar dat niet-kleuren zoals witten, grijzen en zwarten evenzeer van belang zijn. Zo open mogelijk probeert ze de kleuren te kiezen en ze laat ze zowel harmoniseren als botsen. Verdichting en openheid wisselen elkaar af en ook de kleurintensiteit is variabel. Kleur brengt beweging en dynamiek.

Lees meer...

op de schoot van je moeder

Proloog: Rood is stoppen, groen is doorlopen.  

In 1992 maakte Wia van Dijk De Groene Ster en de Twaalf Sterren, een muurschildering in combinatie met twaalf zuilobjecten voor het stadskantoor in Zaanstad.

Er is taal zodat we elkaar kunnen begrijpen. Het leren spreken begint met imiteren, papa…, mama…, maar waar, wanneer en hoe leren we eigenlijk de ‘kleuren’ kennen. Aan het verkeerslicht, ‘groen is doorgaan’ en aan ‘je groen en geel ergeren’ zien we dat de context uitmaakt en de kleur een andere betekenis kan geven. Een groen en gele ergernis dicht het groen een andere betekenis toe dan de groene kleur die voor groei staat. Het gezegde ‘kleur bekennen’ (voor zijn standpunt uit moeten komen) laat zien hoe centraal kleur in ons leven is. Met een vanzelfsprekendheid die niet meehelpt om je er bewust van te laten zijn.Het is ook het eerste wat ik zag toen ik het werk van Wia van Dijk meer dan 25 jaar geleden leerde kennen, kleur. De kleur is één keer gekomen en daarna altijd bij haar gebleven. In 1993 maakte Van Dijk het beeld Noorderzon in een nieuwbouwwijk in Assen. Het onderscheid tussen realisme en abstractie gaat hier niet op. Het is beter om te spreken over werk dat op de realiteit gebaseerd is dan dat het op imitatie van de realiteit stoelt. Een ogenschijnlijk subtiel maar groot verschil. Van Dijk gebruikt voor dit beeld de realiteit. Het zijn de kleuren van de dag die ze in het beeld heeft samengebracht. Het is geen imitatie van de kleuren. Met ‘de dag’ introduceert ze het besef van tijd in haar werk. Een parameter die in haar recente werk nog nadrukkelijker aan bod komt.

noorderzon bij het mfa complex, Assen
Lees meer...

in de tijd der tijden

in de tijd der tijden Hortus Botanicus, Haren

Kleur, het is door de aarde gegeven en kunstenaars maken er naarstig gebruik van. Waar van oudsher, okers roden boden, lapis lazuli een hemels blauw en houtskool een roetzwart pigment, vervaardigen chemici in onze huidige, maakbare wereld de meest uiteenlopende kleuren. Pigmenten zijn een onderdeel van de kunstenaarstaal, klankbepalend voor een werk. Vele kleurenstudies ontstonden in de loop der eeuwen, variërend van lichtgolven tot gevoelswaarden. Er is licht nodig om kleur te zien. En speelt het licht dóór de kleur, dan is het effect uitgesproken transcendent. In de gotiek bereikte dit in glas-in-loodramen een fonkelend hoogtepunt. Voorstellingen vertellen de devotionele verhalen, maar vooral de kleur versterkt het hemelse karakter krachtig. Kathedralen waren immers godshuizen, daar binnen was de gelovige weg van de aardse beslommeringen.

Lees meer...