Wia van Dijk

Wonen en werken
Ik woon en werk in het centrum van de stad Groningen in een voormalig schoolgebouw. Mijn werkzaamheden bestaan uit het maken van installaties, schilder-en ruimtelijke werken. De wisselwerking tussen schilderen en het ruimtelijk werken gaat als vanzelf. Het werken in de verschillende disciplines maakt dat ik tijdig de nodig afstand neem en minder snel overhaaste beslissingen neem. De grote werken, metaal, spuit- en bronsgietwerk laat ik deels uitvoeren door derden.

Werkproces
Bij het schilderen werk ik op wisselende formaten al naar gelang mijn behoefte en het uitproberen van een nieuwe techniek. Kleur-tijd-ruimte en waarneming zijn terugkerende elementen in mijn schilderwerken-beelden en installaties. In de geometrische abstracte werken is de ordening, ritmiek en kleurgebruik kenmerkend. Tijdens het maakproces laat ik me intuitief leiden waarbij ik kleurtegenstellingen laat varieren en zoek naar de verwevenheid van het enkele en het afzonderlijke in relatie tot het geheel met aandacht voor eenheid in verscheidenheid. Zoals ik een beroep doe op mijn waarneming tijdens het werkproces doe ik een beroep op de waarneming van de beschouwer. Men wordt uitgenodigd te schakelen, in- en uit te zoomen om vervolgens vanuit verschillende perspectieven waar te nemen.

Daarnaast zijn er de ruimtelijke werken waarbij ik schilder en teken met driedimensionale vormen. Wat mij fascineert in de beeldhouwkunst is de tastbaarheid, het fysiek aanwezig zijn van het beeld, zijn directe contact met de plek en de alledaagse zwaartekracht die een bepaalde logica eist. Principes uit de beeldhouwkunst dagen mij uit zowel in de keuze van het materiaal als in het benaderen van de ruimte.

Interactief

In de schilder- en ruimtelijke werken van de laatste jaren krijgt de kleur en de waarneming een andere dimensie. Door het aangaan van een verbinding met derden voor het kiezen van kleur is een interactieve manier van werken ontstaan, waarin het maatschappelijke en sociale aspect een belangrijke rol speelt. Het zijn niet meer mijn intuitief gekozen kleuren die het beeld bepalen. Hier maak ik gebruik van mijn verzamelde kleurdata gebaseerd op gesprekken met de oudere mens. De kleur gebruik ik hier als middel om uitdrukking te geven aan de waarneming van herinnering en emotie in tijd en ruimte. De kleur is wat hij is. Bij de verwerking is het van belang de geregistreerde Pantone kleuren exact na te maken zodat zij een heldere afspiegeling zijn van de gekozen kleuren. Deze kleurwerken vallen onder het levensaderproject waarmee ik de bewogenheid van het leven van de oudere mens meer zichtbaar en invoelbaar wil maken.

Het Levensaderproject loopt sinds 2015 als een rode draad door mijn werk. Sinds april 2024 is dit project opgegaan in Stichting LAP  – www.stichtinglap.nl

De uil
Daarnaast is er de gestileerde uil. Deze heeft een speciale plek binnen mijn werk gekregen sinds de realisatie van de ’12 gouden uilen van Pallas Athena’ ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan voor de RUG. Voor mij is deze uil een symbool van waarneming en met zijn diepliggend oogkassen is het de drager van kleur. Diverse versies; zittende, hangende, staande varierend in afmeting hebben zich ontwikkeld. Het vervaardigen van de uil is een arbeidsintensief, ambachtelijk proces waardoor ik deze  slechts op vraag en in beperkte oplage ontwikkel en uitvoer.

contact

wiavandijk@gmail.com