Diepenheim 2017

 

"De

over kleur, het gevoelsleven en de tijd
De 88 pijlers met de klankkleuren van de menselijke ziel, de herinneringen en hun emoties, ook zij spiegelen evenals het landschap, grilligheid en harmonie. De ‘gekleurde brug’ met als subtitel ‘tussen licht en donker’ verwijst naar het verloop van de tijd, de opgang, bloei en verval met zijn lichtheid en donkerte. Zij vertellen over de onlosmakelijke verbondenheid tussen eenheid en verscheidenheid.

Mijn eerste ontmoeting met de brug over het Twentekanaal tussen Goor en Diepenheim tijdens de orienterende fietsroute, was een moment van verbazing. Fietsend vanuit de schaduwrijke bossen met de hoge bomen gaf deze plek een oase aan licht en ruimte waar ik puur gevoelsmatig tot werd aangetrokken. Wat was het precies dat deze plek, de brug over het water zich in mijn hoofd nestelde. Wat intrigeerde mij, was het de reikwijdte van de ruimte, het landschap, het water, de brug, de monumentaliteit, de repeterende pijlers of de voorbij razende auto’s. De brug en het water maakten immers geen deel uit van het oude landschap ten tijde van Craandijk.

Voor de overtuiging van de plek en mijn ideevorming zijn Craandijk [1834-1912] en Goethe [1749-1832] van invloed geweest, door hun overeenkomstige voorliefde voor de natuur. Craandijk’s beeldende beschrijvingen van zijn wandeltochten, zijn scherpe blik voor contrasten spreken tot mijn verbeelding en verhelderden ook mijn fascinatie voor de plek. Zijn reisbeschrijvingen brengen me  bij Goethe’s gedicht ‘Gesang der Geister über den Wassern’. In dit gedicht wordt de ziel van de mens vergeleken met het landschap. Hier ervaar ik een overeenkomst met de wijze hoe Craandijk verslag doet van plekken in het landschap die eveneens herinneren aan bloei en verval waarbij donker- en lichtheid, ruimte en intimiteit elkaar afwisselen.

pijlers als dragers
De Weldammerbrug [1932] over het Twentekanaal is een architectonisch bouwwerk van beton, met ritmische metalen pijlers die horizontaal en verticaal de ruimtelijkheid accentueren. De pijlers voortkomend uit de constructie van de brug zijn de dragers van het grondvlak. Deze pijlers worden de dragers van kleur. Speciaal verzamelde kleuren door de oudere mens gekozen overeenkomstig hun gevoelswereld gekoppeld aan hun jonge en oudere jaren. Zo vertellen de gekleurde pijlers van de brug over de emoties van mensen* over toen en nu, over vreugde en verdriet dat ook het mensenleven kleurt.

*verzamelde kleuren
In het voortraject, het verzamelen van de kleuren heb ik medewerking gehad van Wooncentrum de Stoevelaar in Goor. Met 23 bewoners, ouderen heb ik gesproken en met hen stapsgewijs terug in de tijd gegaan.

wia 2017

Voor de overtuiging van de plek en mijn ideevorming zijn Craandijk [1834-1912] en Goethe [1749-1832] van invloed geweest, door hun overeenkomstige voorliefde voor de natuur. Craandijk’s beeldende beschrijvingen van zijn wandeltochten, zijn scherpe blik voor contrasten spraken tot mijn verbeelding en verhelderden ook mijn fascinatie voor de plek. Deze reisbeschrijvingen brachten me ook bij Goethe’s gedicht ‘Gesang der Geister über den Wassern’. In dit gedicht wordt de ziel van de mens vergeleken met het landschap. Craandijk’s beschrijvingen van plekken in het landschap herinneren eveneens aan bloei en verval waarbij donker- en lichtheid, ruimte en intimiteit elkaar afwisselen.

pijlers als dragers
De Weldammerbrug [1932] over het Twentekanaal is een architectonisch bouwwerk van beton, met ritmische metalen pijlers die horizontaal en verticaal de ruimtelijkheid accentueren. De pijlers voortkomend uit de constructie van de brug zijn de dragers van het grondvlak. Deze pijlers worden de dragers van kleur. Speciaal verzamelde kleuren door de oudere mens gekozen overeenkomstig hun gevoelswereld gekoppeld aan hun jonge en oudere jaren. Zo vertellen de gekleurde pijlers van de brug over de emoties van mensen* over toen en nu, over vreugde en verdriet dat ook het mensenleven kleurt.

*verzamelde kleuren
In het voortraject, het verzamelen van de kleuren heb ik medewerking gehad van Wooncentrum de Stoevelaar in Goor. Met 23 bewoners, ouderen heb ik gesproken en met hen stapsgewijs terug in de tijd gegaan.

wia 2017