installatie Wia van Dijk / geluid Arno Doek

Het ogenschijnlijke blanco
Ter gelegenheid van Feest van de geest, mei 2024
Een installatie voor de Hoeksteenkerk in Middelstum

Vijfenzestig kleurstrengen hoog opgehangen aan de trekstangen accentueren met hun fragiele en ritmische verticale lijnen de hoge binnenruimte van de Hoeksteenkerk in Middelstum. Deze subtiel in de ruimte aanwezige lijnen nodigen de bezoeker bij binnenkomst uit een blik rond te laten dwalen. Langzaam komen de kleurstrengen in beeld en wordt de nieuwsgierigheid gewekt naar hun schijnbare neerwaartse en opgaande kleuren die ruim een meter boven de grond eindigen. Ze zijn aanraakbaar, flexibel en ogen kwetsbaar.

De wisselende kleurreeksen lijken in eerste instantie willekeurig gekozen. In tegendeel; de 46 neerhangende, twaalf meterlange kleurstrengen laten de individueel gekozen kleuren van drieëntwintig ouderen uit Groningen én uit Brabant zien. Met het verzamelen van de kleurpaletten van de ouderen uit deze twee provincies toont de installatie in de kerk de verschillen en de overeenkomsten in beleving van hun herinnering in tijd. Iedere tien jaar van hun leven staat voor een kleur. De korte stukken wit geven het begin van het leven aan, de lange stukken wit de toekomst.

Met een blocnote, pen en Pantone kleurenwaaier ging ik met ieder van hen in gesprek. Ik keek met hen terug in fases van tien jaar; van de vroege kindertijd en jeugdjaren tot aan de pensionering en het heden. Afsluitend keken we naar de toekomst en wierpen we een blik over het leven heen, naar de dood.

In de strengen van drie meter op de galerij laten twaalfjarigen die binnenkort de basisschool verlaten hún gekozen kleuren zien. Ook met hen sprak ik individueel en ook zij kozen ieder associatief/intuïtief een kleur bij hun kindertijd, het heden en de toekomst. Betekent bij de ouderen de laatstgekozen kleur de dood, bij de jongeren is dit het toekomstige leven.

Door het betrekken van ouderen én jongeren wil ik onderzoeken hoe zij voor elkaar van betekenis kunnen zijn. Hier is mijn doel primair: de verbeelding en het bespreekbaar maken van de schommelingen die in ieders leven aanwezig zijn. Als je inzoomt op één van de strengen laten de kleuren zonder woorden zien hoe levensperioden, de mooie en de verdrietige-, zich afwisselen.

En tot slot de troost; het thema van Feest voor de geest 2024. Voor mij draagt de installatie het ogenschijnlijke blanco dat deel uit maakt van het levensaderproject de troostende werking in zichzelf.

Ik dank allen die meegeholpen hebben deze installatie te realiseren. In het bijzonder dank aan de bewoners van WZC De Es/De Pelster, Groningen en WC Park Zuiderhout, Brabant en aan de jongeren van de basisschool De Wilster, Middelstum. Gezamenlijk maken zij met hun levenskleuren zichtbaar en invoelbaar dat het leven voor ieder mens een voortdurende veranderlijke, golvende beweging is.

Wia van Dijk, mei 2024

het ogenschijnlijke blanco 2024 Hoeksteenkerk, Middelstum