augustus 2023

De Pelster en De Es – Groningen
In de buurt van mijn atelier in het stadscentrum van Groningen ligt wooncentrum De Pelster, een gemoedelijke kleinschalige woonomgeving voor ouderen. Na de Coronapandemie kan ik in de zomer van 2022 het levensaderproject bij De Pelster opstarten. Na een goed begin moet ik helaas het project in de herfst al weer afbreken. Park Zuiderhout een wooncentrum in Teteringen, Brabant bood mij de unieke gelegenheid om bij hun in het kader van AIR De Missie het levensaderproject uit te voeren. Een pracht kans wat betreft de uitbreiding naar het zuiden die ik niet kon en wilde laten liggen.

Terug in Groningen, pak ik in het voorjaar 2023 het gestaakte kleurproject bij De Pelster weer op. Mijn wens om op iedere locatie drieentwintig bewoners te betrekken bij het project, blijkt hier niet realiseerbaar. Leonie Heerema, mijn contactpersoon bij De Pelster heeft mij hiervoor bij de start gewaarschuwd, toen al verwees zij mij naar de nevenlocatie De Es, ook een Zinn locatie voor Woonzorg in Groningen. In tegenstelling tot de Pelster ligt De Es in een buitenwijk, Selwerd met veel groen en bomen rondom het gebouw. Het is een ruim, nieuw en modern woongemeenschap waar ouderen zelfstandig wonen met de mogelijkheid tot eenvoudige en intensieve zorg. In eerste instantie was het teleurstellend dat ik bij de Pelster niet de 23 gewenste gesprekken met bewoners haalde en dus ook niet mijn gewenste aantal kleurpaletten kon verzamelen. Maar Leonie brengt mij in contact met Thea van Tilborg, activiteiten begeleidster bij locatie De Es en dat is een goede stap geweest.

de samenwerking.
Bij De Es ondersteunt Thea van Tilborg het project op geweldige wijze. Zij organiseert een meeting en nodigt hiervoor selectief een groep bewoners uit. Zij kent de bewoners en voelt goed aan voor welke bewoner het interessant is om eventueel deel te nemen aan het project. Tijdens zo’n speciaal ingeplande koffiesessie vertel ik over mijn werk als beeldend kunstenaar, over het ontstaan van het levensaderproject, werkwijze en doel van het project. Met beeldmateriaal licht ik het één en ander toe. Deze kennismakingsvorm heeft een ontspannen karakter en geeft over en weer ruimte om vragen te stellen. Aan het einde van deze kennismaking kunnen bewoners zich opgeven voor een kleurgesprek en plannen we de afspraak, deze is altijd individueel.

Hier blijkt weer hoe belangrijk het is op welke wijze het project wordt aangeboden zodat bewoners meekrijgen dat het project ook intern ondersteund wordt.
de gekozen kleuren van een bijna 90 jarige bewoner - WZC De Pelster 2022

de kleurpalletten.
Dankzij een goede aanloop en een zorgvuldige kennismaking met bewoners, ontstaat er vertrouwen en dat resulteert in persoonlijke gesprekken waarin tijdsperioden subtiel herbeleefd worden. De herinnering en de gevoelswereld vinden tijdens het gesprek als vanzelf hun weg. Mijn vraag om associatief of intuitief een kleur te kiezen bij deze tijdsperioden is dan ook niet moeilijk meer. De levensloop van ieder mens heeft een ongelooflijke verscheidenheid met daarbinnen ook een onvermijdelijke overeenkomstigheid.

Kleurpalet van een 90 jarige bewoner - WZC De Es - 2023