1 okt. tot 31 dec Рwerkperiode in het Wooncentrum Park Zuiderhout 

In oktober start ik mijn ‘Artist in Residence’ in het Park Zuiderhout, Teteringen. Deze periode verblijf ik in het oude Missiehuis en zal daar werken aan het levensaderproject. In dit kleurproject staat de tijdsbeleving van de oudere mens centraal; de herinnering aan het verleden, de beleving van het heden en de persoonlijke kijk op de toekomst.

Eerder uitgevoerde projecten van AIR De Missie 2021 zijn te zien vanaf 9 september t/m 13 november 2022 in Stedelijk Museum Breda. Kunstenaars Ronald van der Meijs, JaDa (Jan Van Den Dobbelsteen en Danielle Lemaire) en Sophie Mantel zijn van eind 2020 t/m eind 2021 afwisselend 3 maanden werkzaam geweest in Park Zuiderhout.  www.stedelijkmuseumbreda/airdemissie

Park Zuiderhout is een locatie met een rijke historie. Het bijna honderdjarige Missiehuis in Teteringen omringd door bossen is nu een woonwijk voor kwetsbare ouderen. Een derde van de bewoners is religieus, paters en broeders van verschillende congregaties maken hier deel vanuit.

Artist in residence (AIR) De Missie geeft kunstenaars van alle disciplines de gelegenheid de betekenis van religie|zingeving en spiritualiteit in onze hedendaagse samenleving te onderzoeken in contact met de bewoners van Park Zuiderhout.