Boekpresentatie De Tijdgids Joris Brenninkmeijer

Psycholoog|schrijver Douwe Draaisma geeft een lezing over tijd en geheugen – Joshua Vos, filmer belicht het fenomeen tempo – Han Hesselink, muzikant onderzoekt timing – Wia van Dijk, beeldend kunstenaar legt de focus op tijdhorizon – Kees Faber, dichter en fotograaf werkt met gelijktijdigheid vanuit en met poezie – Ronnie Zeemering, fotograaf laat tijdverloop beleven en ervaren.
Organisatie Mieke Voogd en Joris Brenninkmeijer – Bureau Begeleidingskunst